Hubert the Circus Pig in "Amigurumi Circus" book

1 Comment
Do you remember Hubert the little piglet who was one of my entries to the amigurumi design competition "Amigurumi Circus"? I am so proud that Hubert was one of the characters that was elected to be part of a new awesome amigurumi pattern book "Amigurumi Circus" published by Amigurumipatterns.net. In this book you can find 13 amigurumi patterns to create amazing and colourful circus characters from the original competition. The book is on pre-sale with discount price only until June 25 so hurry up and get your copy of this wonderful amigurumi book soon. You can find more information about the book here.  

***

Kas mäletate väikest pallipõrsast Hubertit, kelle esitasin tsirkuseteemalisele amgurumi disainide võstlusele? Ma olen nii uhke, et Hubert valiti välja ka uude amigurumi juhendite raamatusse "Amigurumi tsirkus", mille andis välja Amigurumipatterns.net. Sellest inglisekeelsest raamatust leiab 13 amigurumi juhendit vahvate ja värvikate tsirkusetegelaste heegeldamiseks. Praegu on raamat kuni 25. juunini soodushinnaga ka eelmüügis. Seltsmehed amigurumisõbrad, kiirustage! Lisainfot raamatu kohta leiab siit. 
CLICK TO READ MORE...

New pattern - Bubbly the Baby Seal

4 Comments
After a snowless December we were able to enjoy a truly beautiful winter in January. My children were ecstatic - my older daughter was able to try skiing for the first time and it was really difficult to get the kids to come inside. Although shoveling the snow twice a day was really annoying, I hate the rainy days that February has brought to us. The snowy weather finally inspired me to publish a new pattern - Bubbly the Baby Seal. I first came up with the amigurumi baby harp seal about a year ago when my nephew needed a gift for his best friend. I was asked to make a pattern for an amigurumi publication already months ago (hopefully I will be able to show it to you soon) but finally I finished a pattern version in English for sale as well. You can find Bubbly the Baby Seal pattern in my pattern stores on Etsy, Ravelry and Craftsy.

***

Peale lumetut detsembrit oli meil võimalus jaanuaris nautida tõelist talve. Minu lapsed olid lumest vaimustuses - vanem tütar sai esimest korda suusatamist proovida ja väga raske oli lapsi õuest tuppa saada. Kuigi kaks korda päevas lund lükata oli tõeliselt tüütu, ei kannata ma kohe üldse seda vihma, mis veebruariga koos saabus. Lumine ilm inspireeris mind välja andma ka uut - hülgepoeg Bubbly - heegeldamise juhendit. Esimest korda tegin selle amigurumi hülgepoja umbes aasta tagasi, kui minu õepojal oli tarvis kingitust oma parimale sõbrale. Juba mitu kuud tagasi paluti minult teha hülge kohta juhend ühele amigurumi väljaandele (loodetavasti saan seda ka üsna pea teile näidata), kuid lõpuks sain valmis ka müügivalmis inglisekeelse heegeldamise juhendi oma enda poodide jaoks. Hülgepoeg Bubbly mustri leiate siit: EtsyRavelry ja Craftsy

The baby seal is about 27 cm long (10.6 inches), crocheted with worsted weight yarn and 3.5 mm crochet hook. But you can adjust the yarn weight, hook size and eyes to your own preference. The pattern is for advanced beginner level and written in US crocheting terms. The pdf file includes clear and detailed step-by-step instructions, useful tips and tricks and lots of pictures of the whole process. I hope you enjoy it and do not forget to share pictures with me on Facebook or Instagram (tag me @smartapplecreations). 

***

Hülgepoeg on 27 cm pikk, heegeldatud lõngaga DROPS Paris (100% puuvill) ja 3.5 mm heegelnõelaga. Juhend on sobilik juba väikese kogemusega algajale amigurumisõbrale ja on kirjutatud Ameerika heegeldamise termineid kasutades. Juhendis on põhjalikud samm-sammulised juhised ja palju pilte kogu protsessist. Loodan, et see teile meeldib ja jagage minuga ikka pilte ka Facebooki või Instagrami (@smartapplecreations) kaudu!

Use a different size hook and finer yarn to make a smaller toy
Have a nice winter!
Rõõmsat talve jätku!


CLICK TO READ MORE...

Maya the Bee

7 Comments

I wish you a successful and creative year! I know that most of January is already over and I am hopelessly late with my wishes but better late than never. Right? I hope that I find this year a little more time to crochet, to write in my blog and also to publish some new amigurumi patterns (one pattern will be available very soon in my pattern stores. Keep your eyes open!). Today I will show you a project that kept me busy last week.

*** 

Soovin teile edukat ja loomingulist aastat! Tean küll, et suurem osa jaanuarist on juba läbi ja olen oma soovidega lootusetult hiljaks jäänud, kuid parem hilja kui mitte kunagi, eks! Ma loodan, et leian ka ise sel aastal rohkem aega, et heegeldada, postitada blogisse ning ka uusi mustreid kirjutada (kusjuures üks uus muster on üsna varsti minu juhendipoodides ka saadaval. Kui huvi, siis hoidke silmad lahti). Täna näitan projekti, mis hoidis mind rakkes eelmisel nädalal.


Maya the Bee is a character of a German book written by Waldemar Bonsels. Maya's adventures were animated in the 70s and newly produced into a TV-series in 2012. The cute bee and her friends are quite popular among Estonian kids, too. My version of amigurumi Maya the Bee is based on the character created by Studio 100 Animation. I made it as a custom order for a baby girl who loves Maya. I was asked to make a little version of the toy so the tiny hands could easily grab it. 

***

Mesilane Maia on saksa kirjaniku Waldemar Bonselsi loodud raamatutegelane. Maia seiklustest on tehtud ka populaarne multifilm 1970ndatel aastatel ning uus TV-sarja versioon 2012. aastal. See armas mesilane ja tema sõbrad on kindlasti populaarsed ka Eesti laste hulgas, kuna sari on jooksnud ka ETV-s. Minu versioon amigurumi Mesilane Maiast põhinebki praegu populaarsel multikakangelasel. See oli eritellimus ühe beebi jaoks, kes väga Maiat armastab. Mul paluti teha sellest väike versioon, mida pisikestel kätel lihtne haarata oleks.  

I searched the internet for a crochet pattern for amigurumi Maya the Bee. I thought that maybe I can take the easy way out this time but could not find a perfect one. I had to come up with the pattern myself again (not that I am complaining...). Inspiration how to make Maya's hair came from the blog of amigurumiBB who has a great Maya and Willy (Maya's best friend) pattern available for free. Crocheting and attaching the hair was a fiddly job indeed but the result is definately worth it. I used 100% mercerized cotton yarn and a 2.25 mm crochet hook. The little Maya is 18 cm tall. I placed also a little rattle inside Maya's head to attract the baby's attention. 

***

Otsisin internetist juba valmis amigurumi juhendit Maia heegeldamiseks. Mõtlesin, et äkki saan seekord lihtsamalt läbi, aga ei suutnud ühtegi sobivat leida. Tuligi siis jälle ise välja mõtlema hakata (mitte, et ma nuriseks...). Maia juuste tegemiseks ammutasin inspiratsiooni amigurumiBB blogist, kus on saadaval ka tore Maia ja tema sõbra Willy tasuta inglisekeelne heegeldamise juhend. Juuste heegeldamine ja kinnitamine oli üks aeganõudev nokitsemine, aga tulemus oli kindlasti vaeva väärt. Kasutasin Maia heegeldamiseks 100% merseriseeritud puuvillast lõnga ja 2.25 mm heegelnõela. Väike Maia on 18 cm pikkune. Mesilase pea sees on peidus ka väike kõrin, et beebi tähelepanu äratada. 


Thank you for visiting and have a good day!
Aitäh, et külastasid ja head päeva jätku!
CLICK TO READ MORE...

Happy Holidays!

1 Comment


Merry Christmas and a Happy New Year to all you lovely people!
Rõõmsaid jõule ja õnnelikku uut aastat teile kõigile, toredad inimesed!
CLICK TO READ MORE...

Amigurumi design contest "Circus"

6 Comments
Hubert the Circus Pig and Bella the Baby Orangutan Circus Ballerina are taking part in the auditions for the cutest circus character in this year's amigurumi design contest hosted by amigurumipatterns.net. This is already the third annual amigurumi design contest and this year's contest theme is "Circus". It is my second time to enter. I had so much fun creating this year's characters and entering this kind of contest is a great opportunity to show off my work. There are 235 cute entries in total. I would be very grateful if you could take a moment to vote for my characters! Voting ends on December 9th, 2015. Please do the following:
1. Go to the voting page HERE. 
2. Choose 5 of your favourite characters by clicking the heart button (you have to choose exactly five for a pop-up window to appear).
3. Enter your name and email to the pop-up window to submit your vote.

***

Tsirkusepõrsas Hubert ja orangutanibeebi Bella võtavad osa kõige armsama ja vahvama tsirkuseartisti valimistest tänavusel amigurumi disainide konkursil, mida korraldab amigurumipatterns.net. See on juba kolmas selline võistlus ja sellel aastal on teemaks tsirkus. Minul on teine kord sellisest võistlusest osa võtta. Mul oli väga lõbus neid tegelasi heegeldada ja sellisel võistlusel osalemine on hea moodus oma töid laiemale vaatajaskonnale tutvustada. Erinevaid vahvaid võistlustöid on kokku 235. Oleksin väga tänulik, kui võtaksite väikse hetke, et minu võistlejate poolt hääletada! Hääletamine lõpeb 9. detsembril 2015.a. Selleks on vaja teha siis järgmist:
1. Mine hääletamise lehele (inglisekeelne) SIIN.
2. Vali 5 oma lemmiktegelast klikkides punasel südamel pildi nurgas 
3. Kui täpselt 5 on valitud, siis tuleb ette aken, kuhu tuleb sisestada oma nimi ja e-maili aadress ning seejärel oma hääl ära saata.


I would now like to introduce you Bella the Baby Orangutan and Hubert the Pig.

Bella was born in circus. Although she is just a baby orangutan, she has already found her passion in dancing. She is very flexible and graceful and enjoys performing in her pretty tutu and little pink hat. I started to make the amigurumi orangutan baby already last fall. Somehow I could not find inspiration to finish it and her head was sitting in my unfinished-projects-box all this time. When the contest was announced I new right away what to do with the monkey. I used 100% cotton yarn (Drops Muskat) for the amigurumi monkey and a shiny cotton and polyester blend for the skirt, hat and umbrella.

***

Nüüd tutvustan orangutan Bellat ja siga Hubertit ka natuke lähemalt. Bella on sündinud tsirkuses. Kuigi ta on alles beebi orangutan, on ta leidnud juba omale tõelise kire tantsimises. Ta on väga paindlik ja graatsiline ning ta väga naudib esinemist oma ilusas seelikus ja väikses roosas kübaras. Tegelikult hakkasin seda orangutani heegeldama juba eelmisel sügisel, aga ei leidnud endas tema lõpetamiseks piisavalt inspiratsiooni ning ta jäi konutama karpi koos teiste poolikute töödega. Kui aga see võistlus välja kuulutati, siis teadsin ma kohe, mida selle ahviga ette võtta. Ahvi heegeldamiseks kasutasin 100%-list puuvillast lõnga ja aksessuaarideks läikega puuvilla-polüesteri segulõnga.   

Although Hubert is only a little pig he is a master of balancing acts on a ball. He wants to be the best and practices all the time. His act is a big hit every night and that makes him smile. The amigurumi pig was on my mind also already before the contest. I adjusted my idea a little by making him pants and a hat and a whimsical circus character was born. Crocheting the ball was quite a challenging task. I did not want to make the usual horizontal stripes but wanted to try something different. It took quite a lot of experimenting and frogging before I got all the colour changes just right. I think it looks really great. The amigurumi pig is crocheted with 100% cotton (Drops Muskat). 

***

Kuigi Hubert on alles väike põrsas, on ta pallil tasakaalutrikkide tegemise meister. Ta tahab olla parim ning harjutab pidevalt. Tema esinemisnumbrit saadab tsirkuses igal õhtul suur menu ja see paneb ta laialt naeratama. Selle amigurumi põrsa mõte idanes peas mul ka juba ammu enne võistlust. Arendasin natuke seda ideed, heegeldades talle jalga püksid ja pähe mütsi ning oligi kelmikas tsirkusetegelane sündinud. Palli heegeldamine oli paras väljakutse. Ma ei tahtnud seekord teha tavalisi horisontaalseid triipe, vaid proovida midagi uut. Päris pikka eksperimenteerimist ja mitmeid kordi üles harutamist sain värvivahetused kõik õigesti paika. Minu meelest näeb pall nüüd väga hea välja. Amigurumi siga on samuti heegeldatud 100%-lisest puuvillasest lõngast (Drops Muskat).     

Fingers crossed that my characters will be successful in this contest and thank you for supporting me with your vote!

***

Pöidlad pihku, et minu tegelastel läheb võistlusel hästi ja tänan ette, kui toetate mind oma häälega.    

CLICK TO READ MORE...

Cuddly teddy bears

11 Comments
September is almost over and I accidentally missed my little crochet blog's two-year anniversary. I started the blog with very ambitious plans to post much more often than I manage these days. Nevertheless I am happy that I still have the desire to keep the blog alive and share my adventures in the world of amigurumi. I am pleased that I have published five free patterns on the blog and seven amigurumi patterns can be purchased from my online stores. My most popular free pattern is Fred the Frog and the best selling pattern is Bibi the Ballerina Bear. 98 720 people from 162 countries have found their way to my blog since I started. Thank you all for visiting and I hope to give you enough reasons to come back in the future as well.

***

September on peaaegu juba läbi ja kogemata unustasin ära oma blogi kahe aasta sünnipäeva. Alustasin blogi pidamist üsna ambitsioonikate plaanidega, kuid kahjuks ei jõua ma praegusel ajal postitada kaugeltki nii tihti, kui ma algselt plaanisin. Sellegipoolest olen rõõmus, et mul on soov siiski blogi elusana hoida ning jagada oma seiklusi imelises mänguasjade heegeldamise maailmas. Mul on hea meel, et olen selle aja jooksul avaldanud viis tasuta heegeldamise juhendit blogis ning seitse mänguasjade heegeldamise juhendit on saadaval minu e-poodides. Kõige populaarsemaks tasuta juhendiks on senini osutunud Konn Fred ning kõige paremini müüb Baleriinkaru Bibi juhend. Alates blogi alustamisest on minu blogisse sattunud 98 720 inimest 162 riigist. Tänan kõiki, kes on seda blogi külastanud ning loodan anda piisavalt põhjust siia tagasi tulla ka tulevikus. 

Today I will share with you projects that I finished already in August. My older daughter turned seven this year and she is a little lady in some sense but she still loves to take plushies into bed with her at night. She had asked me already a long time ago to crochet her a really huggable big teddy bear. I promised to make her one as soon as I finish my other urgent projects and find the right yarn for it. A week before her birthday she went to summer camp. It must have been a lucky coincidence because I made a trip to a yarn store to get something else but came back with brown fuzzy yarn that was perfect for a soft teddy bear. As she was away from home the whole week I had just enough time to crochet her the teddy as a surprise for her birthday.

***

Täna tahan teile rääkida mänguasjadest, mille sain valmis juba augustis. Minu vanem tütar sai sel aastal juba 7-aastaseks ning mõnes mõttes on ta juba väike preili, kuid armastab endiselt õhtul koos kaisuloomadega voodisse pugeda. Ta palus mul juba tükk aega tagasi talle hästi pehme ja suur karumõmm heegeldada. Lubasin seda teha, kui olen oma muude töödega ühele poole saanud ning ka karu jaoks sobiva lõnga leian. Nädal enne oma sünnipäeva läks ta suvelaagrisse. Oli õnnelike juhuste kokkulangevus, et just sel ajal sattusin lõngapoodi, et sealt midagi muud osta, kuid tulin koju pruuni hoopis karvase lõngaga, mis sobib täiuslikult pehme karumõmmi heegeldamiseks. Kuna tütar oli terve nädal kodust eemal, siis andis see mulle piisavalt aega karumõmm sünnipäeva üllatuseks valmis heegeldada.  

I was so in love with the teddy bear myself so I fought the desire to keep it to myself. It turned out so cuddly and soft and I was sure it will be love at first sight for my daughter as well. You can imagine that I was a little dissapointed when I did not get the first reaction from my daughter that I was expecting. But as it turned out she was just sleepy in the morning and her first reaction was not conclusive. My heart melted when she whispered me before bedtime that the teddy bear is the most important toy for her now and it is worth more for her than all the other toys I have made her before. Now she sleeps with the bear every night. She was so unhappy and even cried when she forgot the bear to her grandma's one time.

***

Kui kaisukaru valmis sai, siis olin ma ise ikka jube rahul, mul oli lausa kiusatus see üldse endale jätta. Karu on tõesti väga pehme ja kaisutatav ning arvasin, et mu laps armub samuti sellesse esimesest silmapilgust. Võite ette kujutada, et olin natuke pettunud, kui tütre esimene reaktsioon ei olnud päris selline, nagu oodanud olin. Hiljem tuli ikka välja, et esimesest unisest reaktsioonist ei maksa lõplikke järeldusi teha. Mu südas sulas rõõmust, kui ta mulle õhtul enne magamaminekut sosistas, et see kaisukaru on nüüd tema kõige kallim kaisukas ning väärt palju rohkem kui kõik minu eelnevalt talle heegeldatud mänguasjad kokku. Nüüd läheb see karu kaissu igal õhtul. Ta oli väga õnnetu ja lausa nuttis, kui ükskord karu vanaema juurde unustas.   

The big teddy bear is about 45 cm (17.7 inches) tall. The yarn is 60% mercerized cotton and 40% microfiber polyamid, the beige yarn is 100% cotton. Usually it is a pain to crochet with a fuzzy yarn but I was surprised how easy this one was to work with. After trying it out I went back to the store the next day and bought a big pile of this yarn. It is a pity that there were only three colours available. I had a set of teddy bear joints at home that I wanted to try out and the big teddy bear has moving arms and legs. It was my first time to use plastic teddy bear nose instead of emroidered nose. A week later my daughter went to her friend's birthday and I made a smaller fuzzy teddy bear for her friend as well. The smaller teddy is about 30 cm (11.8 inches). I see more fuzzy teddy bears in my future, this will not be my last one.  

***

Suur kaisukaru on umbes 45 cm pikk. Kasutatud karvane lõng on 60% merseriseeritud puuvill ning 40% mikrofiiber polüamiid ja helepruun lõng on 100% puuvill. Tavaliselt on mul väga raske karvasest lõngast heegeldada, kuid ma olin üllatunud kui mõnus seda lõnga kasutada oli. Kui olin sellega heegeldamise järele proovinud, siis läksin järgmine päev poodi tagasi ja ostsin veel hunniku seda sama lõnga juurde. Kahjuks oli seal ainult kolme värvitooni saadaval. Suurel kaisukarul on liikuvad jalad ja käed. Esimest korda kasutasin ka plastikust nina tikitud nina asemel. Nädal peale oma sünnipäeva läks mu tütar ka sõbrale sünnipäevale ning talle tegin natuke väiksema karvase karu kingituseks. Kindlasti ei jää see minu viimaseks karvaseks kaisukaruks, näen neid ka oma tulevikus.      


Thank you for reading!
Aitäh lugemast!
CLICK TO READ MORE...

Crochet eyeglasses holder

8 Comments

Last weekend was my father's 65th birthday and what would an amigurumi lover give for his father? Something amigurumi of course! We have agreed with my family that we will not make any expensive gifts for each other. Nevertheless, self-made gifts are always welcome. When I found from the internet the idea to crochet a head with nose and ears as a holder for eyeglasses I thought it was really clever and fun. Most of my family members wear glasses and I have planned for a while now to make a gift for one of them. My father's birthday this year was the perfect time to finally try it out. When I gave the head to my father I explained to him that it serves three purposes. Firstly, it holds my father's glasses so he could always find them. Secondly, when my father needs to consult with someone smarter than himself he can talk to the head because two heads are always better than one. And thirdly, when my father is not at home and my mother wants to talk to somebody then the old man's head is almost as talkative as my father. :-)  

***

Eelmisel nädalavahetusel oli minu isa 65. sünnipäev ja mida kingib ometi üks amigurumihull tütar oma isale? No muidugi mingi heegeldatud tegelase! Me oleme perekonnas kokku leppinud, et enam me kalleid kingitusi üksteisele ei osta. Oma tehtud kingitused on sellegipoolest alati teretulnud. Kui ma leidsin internetist selle lõbusa ja kavala idee, et heegeldada nina ja kõrvadega suur pea prillide hoidjaks, siis mõtlesin kohe, et see oleks lahe kink mõnele minu prillikandjast perekonnaliikmele (ja neid on meil päris mitu). Selle aasta isa juubel oli hea võimalus see idee lõpuks teoks teha. Kui ma selle heegeldatud pea isale üle andsin siis selgitasin, et sellel on kolm eesmärki. Esiteks saab isa seal hoida oma prille, et need igal ajal üles leida. Teiseks on ikka mõnikord vaja kellegi endast targemaga nõu pidada ja kaks pead on ikka ju kaks pead. Kolmandaks võib see vanamehe pea seltsi pakkuda ka minu emale, kui isa kodust ära on, sest see on peaaegu niisama jutukas kui minu isa. :-) 


I had the idea from the beginning that it has to be a cheerful old man with grey hair. I had some silky and soft eyelash yarn left from my fuzzy kitten project that was perfect for the old man's hair. At first I was planning to make him a full head of hair but when I started to attach the hair he looked cuter partly bold. It was a quick and easy project and I needed only basic crocheting and amigurumi skills to make it. I used about 150 m (164 yards) of 100% cotton yarn (DROPS Paris, worsted weight) and a 4 mm crochet hook.

***

Mul oli kohe alguses idee heegeldada hallide juustega rõõmus vanamees ning mul oli veel karvaste kassipoegade heegeldamise ajast alles ka halli karvast lõnga. See lõng on nii pehme ja siidine ja sobis juusteks väga hästi. Algul plaanisin ikka vanamehe peale teha korraliku juuksepahmaka, kuid kui ma juukseid kinnitama hakkasin, siis nägi ta palju vahvam välja poolenisti kiilaspeana. See oli väga lihtne ja kiire projekt, kuna selleks oli vaja ainult väga algelisi heegeldamise ja amigurumi oskusi. Kasutasin selleks kaks tokki beeži DROPS Paris 100% puuvillast lõnga ning 4 mm heegelnõela.  

Thank you for reading!
Aitäh lugemast!

CLICK TO READ MORE...

Free crochet pattern - Cheeky Kitty

3 Comments

Here comes my new free amigurumi pattern for a wide-eyed and playful little kitten. I created the Cheeky Kitty pattern for a recently published amigurumi bookazine called "Adorable Animals: Cute Crocheted Characters" (published in UK) where it was featured with 11 other cute and easy amigurumi patterns. You can get your copy of the bookazine from MyHobbyStore.

The story of this kitten started already 1.5 years ago when I crocheted two stripey cats as baby rattles. After that the kitten "evolved" a little - I wanted to keep the smiling face and big eyes but changed the concept of the body (blog post about animal baby rattles). The publisher of the bookazine contacted me last fall and asked me if I would be interested in writing a pattern for the amigurumi publication. She loved the kitten's wide eyes and cheeky expression and we decided that I make a pattern for this kitten.    

***

Siit tuleb minu uus tasuta heegeldamise juhend, mille järgi saab teha omale suurte silmadega vahva kassipoja. Ma kirjutasin selle kiisu mustri Inglismaal ilmunud amigurumi eriväljaandele "Võluvad loomad: armsad heegeldatud tegelased", milles peale minu kassipoja mustri võib leida veel 11 vahvat ja lihtsat loomade heegeldamise juhendit. 

Selle kassipoja lugu sai alguse juba umbes 1,5 aastat tagasi, kui heegeldasin kaks triibulist kassi beebikõrinateks. Peale seda arendasin kassipoega natuke edasi. Mulle meeldisid tema suured silmad ja naeratav nägu ning jätsin need alles, kuid muutsin keha kuju (kirjutasin sellest oma postituses beebide loomakõrinatest). Kui selle amigurumi väljaande kirjastaja minuga ühendust võttis, siis meeldisid talle just selle kiisupoja suured silmad ja näoilme, nii et olin nõus kassipoja mustri ajakirja jaoks üles kirjutama.   

It is an easy pattern and suitable also for beginners. The finished amigurumi cat is about 11 cm (4.3") tall if you use similar yarn and crochet hook. You can make smaller or larger cats by using bulkier or finer yarn. Do not forget to adjust the crochet hook accordinlgy. You can make the cat also without the stripes, for this just ignore the colour changes and continue with the same yarn. Have fun and I hope you enjoy the pattern!

***

See on lihtne muster ja sobib hästi ka algajale amigurumi sõbrale. Kui kasutada sama jämedusega lõnga ning heegelnõela, tuleb kassipoja pikkuseks umbes 11 cm. Väiksema või suurema kassi saab teha siis vastavalt kasutades peenemat või jämedamat lõnga. Kindlasti vali siis ka lõngale vastava jämedusega heegelnõel ning kohanda ka silmade suurust. Kassi võib heegeldada muidugi ka ilma triipudeta, siis lihtsalt ignoreeri lõngavahetust ning jätka sama lõngaga. Eestikeelse heegeldamise juhendi leiad täitsa lõpus. Toredat heegeldamist ja ma loodan, et see muster meeldib! 

Pattern

Important! It is prohibited to sell the pattern, you are welcome to share the pattern on your website or blog if you credit Smartapple Creations as the designer and add a link to my website http://smartapplecreations.blogspot.com. If you would like to translate the pattern, you need to ask for my permission first. You may sell the finished items made according to the pattern. 

Notes about this pattern
- Crochet in a continuous spiral; do not join rounds with slip stitch or turn unless stated otherwise.
- Crochet through both loops.
- Use a stitch marker or a piece of yarn to mark the end of the round. Move the stitch marker after finishing each round.
- Crochet the toy with tight stitches. To avoid small holes use a smaller crochet hook.

Skills you will need 
Magic ring, crocheting in rounds, chain stitch, slip stitch, single crochet stitch, half double crochet stitch, double crochet stitch, invisible decreasing, increasing.

Materials and tools you will need
- This toy was crocheted with DROPS Muskat: DK, light worsted yarn (1.8 oz (50 g) = approx 109 yds (100 m)). You will need approximately:
      76 yds / 70 m colour A
      10 yds / 9 m of colour B
      10 yds / 9 m of colour C
- Pink embroidery floss
- Green slit pupil safety eyes (size 18 mm)
- Polyester fibrefill (or stuffing of your choice)
- Crochet hook 2.5 mm
- Stitch marker, scissors, some sewing pins and a yarn needle

Abbreviations
Pattern is written using standard US crocheting terms.
Rnd – Round
ch – chain stitch
slst – slip stitch
sc – single crochet stitch
hdc – half double crochet stitch
dc – double crochet stitch
st, sts – stitch, stitches
(N) – number of stitches after finishing this round
chN – make N chain stitches
Nsc - crochet one sc in the following N stitches
[…] xN – repeat instructions described in the brackets N times in that round
inc – increase (make 2 single crochet stitches in indicated stitch)
dec – invisible decrease (crochet next 2 stitches together into 1 stitch by picking up the front loops of two sts and crocheting one sc into both loops)

Ears (make 2)
With colour A
Rnd 1: Magic ring with 3 sc and tighten the loop (3)
Rnd 2: [inc] x3 (6)
Rnd 3: [inc, sc] x3 (9)
Rnd 4: [2sc, inc] x3 (12)
Rnd 5: [sc, inc, 2sc] x3 (15)
Rnd 6: [inc, 4sc] x3 (18)
Flatten the ear and crochet the opening shut with 8 slst through front loops (See pictures 1 and 2). Fasten off and leave a long tail (20 cm / 8 inches) for sewing.    
Head 
With colour A. Start to crochet the head from the top.
Rnd 1: Magic ring with 6 sc and tighten the loop (6)
Rnd 2: [inc] x6 (12)
Rnd 3: [inc, sc] x6 (18)
Rnd 4: [2sc, inc] x6 (24)
Rnd 5: [sc, inc, 2sc] x6 (30)
Rnd 6: [inc, 4sc] x6 (36)
Rnd 7: [2sc, inc, 3sc] x6 (42)
Rnd 8: [4sc, inc, 2sc] x6 (48)
Rnd 9 – Rnd 17: sc in each st (48)
Rnd 18: [dec, 6sc] x6 (42)
Rnd 19: [2sc, dec, 3sc] x6 (36)
Insert the safety eyes between rounds 11 and 12, leaving 8 sts (7 holes) between the safety eyes. Fasten the safety eyes with washers tightly secured  inside the head.
Rnd 20: [4sc, dec] x6 (30)
Rnd 21: [sc, dec, 2sc] x6 (24)
Rnd 22: [dec, 2sc] x6 (18)
Stuff the head. 

Position the ears to the sides between rounds 4 and 11 and attach them with some sewing pins first to find the right placement (See picture 3). Sew the ears on to the head.
Embroider the nose with pink embroidery floss between the eyes (See picture 4). Make small horizontal stitches to form the nose. Try to make the stitches the same length and very close to each other. Draw the yarn tight after every stitch and try to maintain an even tension. 
Start to embroider the mouth below the nose from the middle. Make a vertical stitch over 3 rounds and draw the yarn tight. Bring the needle up where you want the mouth to begin and insert the needle where the mouth ends (See picture 5). Draw the yarn to form a smiling mouth. Fix the shape of the mouth with small stitches along the mouth (See picture 6). 

Add some more stuffing if needed.

Rnd 23: [sc, dec] x6 (12)
Rnd 24: [dec] x6 (6)
Fasten off and hide the yarn end inside the head. 

Body
With colour A
Start to crochet the body from the bottom.
Rnd 1: Magic ring with 6 sc and tighten the loop (6)
Rnd 2: [inc] x6 (12)
Rnd 3: [inc, sc] x6 (18)
Rnd 4: [2sc, inc] x6 (24)
Rnd 5: [sc, inc, 2sc] x6 (30)
Rnd 6: [inc, 4sc] x6 (36)
Change the colour to colour B with the last sc of Rnd 6. For that insert the hook through the last st, pull up a colour A loop, colour B yarn over and pull it through colour A loops.  
Rnd 7 – Rnd 8: sc in each st (36)
Change the colour to colour C with the last st of Rnd 8. 
Rnd 9: [dec, 4sc] x6 (30)
Rnd 10: sc in each st (30)
Change the colour to colour B with the last st of Rnd 10.
Rnd 11: sc in each st (30)
Rnd 12: [2sc, dec, sc] x6 (24)
Change the colour to colour A with the last st of Rnd 12. Fasten all the loose yarn ends inside the body. 
Rnd 13: sc in each st (24)
Rnd 14: [dec, 6sc] x3 (21)
Stuff the body. 
Fasten off and leave a long tail (30 cm / 12 inches) for sewing.

Front legs (make 2)
With colour A
Rnd 1: Magic ring with 6 sc and tighten the loop (6)
Rnd 2: [inc, 2sc] x2 (8)
Rnd 3 – Rnd 8: sc in each st (8)
Stuff the leg. Use scissors or something pointy to insert the stuffing. Do not add stuffing to the very top of the leg (Rnd 8).
Rnd 9: [dec, 2sc] x2 (6)
Flatten the top of the leg and crochet the opening shut with 3 sc. Fasten off and leave a long tail (20 cm / 8 inches) for sewing.    

Back legs (make 2)
With colour A
Rnd 1: Magic ring with 6 sc and tighten the loop (6)
Rnd 2: [inc, sc] x3 (9)
Rnd 3 – Rnd 8: sc in each st (9)
Stuff the leg. Use scissors or something pointy to insert the stuffing. Do not add stuffing to the very top of the leg (Rnd 8).
Rnd 9: [dec, sc] x3 (6)
Flatten the top of the leg and crochet the opening shut with 3 sc. Fasten off and leave a long tail (20 cm / 8 inches) for sewing.    

Tail
With colour A
Rnd 1: ring with 6 sc and tighten the loop (6)
Rnd 2 – Rnd 10: sc in each st (6)
Do not stuff the tail. Flatten the top of the tail and crochet the opening shut with 3 sc. Fasten off and leave a long tail (20 cm / 8 inches) for sewing.    

Final Assembly
Front legs
Position the front legs to the front of the body (back of the body is where you made the colour change) between rounds 12 and 14. Sew on the legs. Attach the legs to the body in the middle of the leg with a few stitches to keep the legs from sticking out. Fasten and hide the yarn ends inside (See pictures 7, 8 and 9).

Back legs 
Position the back legs to the sides of the body between rounds 4 and 7. Sew on the legs. Attach the legs to the body in the middle of the leg with a few stitches for them not to stick out. Fasten and hide the yarn ends inside (See the pictures 7 and 10).

Tail
Position the tail in the centre to the back of the body. Sew on the tail. Fasten and hide the yarn end inside (See picture 11).

Head
Attach the head to the body with some sewing pins to find the right placement. If you are happy with the position, sew the head on. Fasten and hide the yarn end inside (See picture 12).


Bow
With colour B
Crochet around the foundation chain (See picture 13)
Ch11 (the slip knot you start with is counted as the 1st ch)
Rnd1: dc in 4th st from the hook, hdc, sc, slst, sc, hdc, dc, ch3 and slst in the 1st ch, (pull the first chain tight by pulling the yarn end and continue to crochet the other side of the chain), ch3, dc, hdc, sc, slst, sc, hdc, dc, ch3 and join with a slst.
Fasten off and weave in the yarn ends.

Sew the bow on to the head (or below the chin to make a boy cat) with colour C yarn. Attach the bow to the head with few stitches and then make few stitches over the centre of the bow. Fasten and hide the yarn end inside (See pictures 14 and 15).

Congratulations, your kitty is finished!

If you liked this pattern, check out also my pattern stores on Etsy, Ravelry and Craftsy for my other cute patterns. Follow me also on Facebook or Instagram. If you have any questions or comments to the pattern (or you find a mistake in the pattern) do not hesitate to send me an e-mail or write in the comments below.

My kittens are already enjoying the nice summer weather outside. I wish you also a great summer!Eestikeelne muster

Oluline! Seda juhendit ei ole lubatud müüa. Võid jagada seda oma veebilehel või blogis, samuti võid selle juhendi järgi valminud mänguasju müüa. Tänutäheks juhendi eest palun viita minu kui autori veebilehele (http://smartapplecreations.blogspot.com)

Märkused
- Heegelda ringselt (ehk spiraalselt) ridu ühendamata, kui ei ole öeldud teisiti
- Heegelda läbi mõlema aasa.
- Kasuta silmusemärkijat või lõngajuppi ringi lõpu märkimiseks, et saaksid kergemini järge pidada. Liiguta silmusemärkijat peale iga rea lõpetamist.
- Heegelda mänguasi üsna tugevate silmustega. Et vältida auke, millest täidis välja hakkab paistma, kasuta peenemat heegelnõela

Oskused 
Võluring, ringselt heegeldamine, ahelsilmus, aassilmus, kinnissilmus, poolsammas, ühekordne sammas, varjatud kahandamine, kasvatamine.

Materjalid ja tarvikud
- See mänguasi on heegeldatud DROPS Muskat lõngast (50 g = ca 100 m). Vajad umbes 70 m värvi A, 9 m värvi B, 9 m värvi C;
- roosa tikkimisniiti (mulinee, iiris vms);
- rohelised pikliku pupilliga turvasilmi (18 mm);
- polüester kerakiud (või muu täitematerjal vastavalt soovile);
- heegelnõel 2.5 mm
- silmusemärkija, käärid, mõned nööpnõelad ja sukanõel

Lühendid
R – rida
ah – ahelsilmus
aass – aassilmus
ks – kinnissilmus
ps – poolsammas
s – ühekordne sammas
(N) – silmuste arv ringis peale rea lõpetamist
Nks - heegelda üks kinnissilmus igasse järgmisesse N arv silmusesse
[…] xN – korda kandilistes sulgudes kirjeldatud juhist N arv kordi selles reas
kasv – kasvatamine (heegelda 2 kinnissilmust näidatud silmusesse)
kah – varjatud kahandamine  (heegelda kaks järgmist silmust kokku nii, et pistad heegelnõela läbi kahe järgmise silmuse eesmiste aasade, võta lõng heegelnõelale ning tõmba läbi kahe heegelnõelal oleva silmuse)

Kõrvad (tee 2)
Värv A
R1: Võluring ja 3 ks sellesse, tõmba ring kokku (3)
R2: [kasv] x3 (6)
R3: [kasv, ks] x3 (9)
R4: [2ks, kasv] x3 (12)
R5: [ks, kasv, 2ks] x3 (15)
R6: [kasv, 4ks] x3 (18)
Vajuta kõrva ülaosa lapikuks ja heegelda avaus 8 aass-ga kinni läbi eesmiste aasade (vt. pildid 1 ja 2). Katkesta lõng ja jäta umbes 20 cm lõngasaba õmblemiseks.

Pea 
Värv A. Alusta heegeldamist pealaelt.
R1: Võluring ja 6 ks sellesse, tõmba ring kokku (6)
R2: [kasv] x6 (12)
R3: [kasv, ks] x6 (18)
R4: [2ks, kasv] x6 (24)
R5: [ks, kasv, 2ks] x6 (30)
R6: [kasv, 4ks] x6 (36)
R7: [2ks, kasv, 3ks] x6 (42)
R8: [4ks, kasv, 2ks] x6 (48)
R9 – R17: ks igasse silmusesse (48)
R18: [kah, 6ks] x6 (42)
R19: [2ks, kah, 3ks] x6 (36)
Aseta paika turvasilmad 11. ja 12. rea vahele, jättes silmade vahele 8 silmust (7 auku). Kinnita turvasilma tagused paika.
R20: [4ks, kah] x6 (30)
R21: [ks, kah, 2ks] x6 (24)
R22: [kah, 2ks] x6 (18)
Täida pea täitematerjaliga. 

Paiguta kõrvad külgedele 4. ja 11. rea vahele ning kinnita esialgu nööpnõeltega, et leida õige asukoht (vt. pilt 3). Seejärel õmble kõrvad pea külge.
Tiki nina roosa niidiga silmade vahele (vt. pilt 4) väikeste horisontaalsete pistetega. Püüa pisted teha enam vähem ühepikkused ja üksteisele hästi lähedale. Tõmba lõng pingule peale iga piste tegemist. 
Alusta suu tikkimist kohe nina alt keskelt. Tee vertikaalne piste üle kolme rea ja tõmba niit pingule. Too nõel välja sealt, kus tahad, et suu algaks ja vii pea sisse seal, kus suu lõpeb (vt. pilt 5). Pinguta niiti, et tekiks naeratav suu. Kinnita see väikeste pistetega mööda suud (vt. pilt 6).   

Kui vaja, siis lisa veel täitematerjali.
R23: [ks, kah] x6 (12)
R24: [kah] x6 (6)
Katkesta lõng ja peida lõngasaba pea sisse.

Keha
Värv A
Alusta heegeldamist keha alumisest osast.
R1: Võluring ja 6 ks sellesse, tõmba ring kokku (6)
R2: [kasv] x6 (12)
R3: [kasv, ks] x6 (18)
R4: [2ks, kasv] x6 (24)
R5: [ks, kasv, 2ks] x6 (30)
R6: [kasv, 4ks] x6 (36)
Vaheta lõnga värviks B viimase kinnissilmusega.   
R7 – R8: ks igasse silmusesse (36)
Vaheta lõnga värviks C viimase kinnissilmusega.
R9: [kah, 4ks] x6 (30)
R10: ks igasse silmusesse (30)
Vaheta lõnga värviks B viimase kinnissilmusega.
R11: ks igasse silmusesse (30)
R12: [2ks, kah, ks] x6 (24)
Vaheta lõnga värviks A viimase kinnissilmusega. Peida kõik lahtised lõngajupid keha sisse. 
R13: ks igasse silmusesse (24)
R14: [kah, 6ks] x3 (21)
Täida keha täitematerjaliga. 
Katkesta lõng ja jäta umbes 30 cm lõngasaba õmblemiseks.

Esijalad (tee 2)
Värv A
R1: Võluring ja 6 ks sellesse, tõmba ring kokku (6)
R2: [kasv, 2ks] x2 (8)
R3 – R8: ks igasse silmusesse (8)
Täida jalg täitematerjaliga. Kasuta täidise lisamiseks kääre või heegelnõela otsa. Ära lisa täitematerjali päris ülaossa.
R9: [kah, 2ks] x2 (6)
Vajuta jala ülaosa lapikuks ja heegelda avaus kinni 3 kinnissilmusega. Katkesta lõng ja jäta umbes 20 cm lõngasaba õmblemiseks.    

Tagajalad (tee 2)
Värv A
R1: Võluring ja 6 ks sellesse, tõmba ring kokku (6)
R2: [kasv, ks] x3 (9)
R3 – R8: ks igasse silmusesse (9)
Täida jalg täitematerjaliga. 
R9: [kah, ks] x3 (6)
Vajuta jala ülaosa lapikuks ja heegelda avaus kinni 3 kinnissilmusega. Katkesta lõng ja jäta umbes 20 cm lõngasaba õmblemiseks.    

Saba
Värv A
R1: Võluring ja 6 ks sellesse, tõmba ring kokku (6)
R2 – R10: ks igasse silmusesse (6)
Ära sabasse täitematerjali lisa. Vajuta saba ülaosa lapikuks ja heegelda avaus kokku 3 kinnissilmusega. Katkesta lõng ja jäta umbes 20 cm lõngasaba õmblemiseks.    

Kokku õmblemine
Esijalad
Paiguta esijalad keha esiosasse (säti värvivahetuse kohad keha tagaossa) 12. ja 14. rea vahele. Õmble jalad keha külge. Kinnita ka jala keskosa mõne pistega keha külge, et jalad hoiaksid kenasti keha ligi. Kinnita ja peida lõng töö sisse. (Vt. pildid 7, 8 ja 9).

Tagajalad 
Paiguta tagajalad keha külgedele ridade 4. ja 7. vahele. Õmble jalad keha külge.  Kinnita jala keskosa mõne pistega keha külge. Kinnita ja peida lõng töö sisse. (Vt pildid 7 ja 10).

Saba
Paiguta saba keha tagaossa keskele ja õmble keha külge. Kinnita ja peida lõng töö sisse (vt pilt 11).

Pea
Kinnita pea keha külge esialgu mõne nööpnõelaga, et leida õige asukoht. Kui oled pea paigutusega rahul, siis õmble ka pea keha külge (vt. pilt 12). Kinnita ja peida lõng pea sisse.

Lips
Värv B
Tee kett 11 ah-ga ja heegelda rida ümber selle.
R1: ühekordne sammas 4ndasse silmusesse (heegelnõela poolt vaadatuna), ps, ks, aass, ks, ps, s, 3 ah ja aass esimesse keti silmusesse. Tõmba esimene ahelsilmus kõvasti pingule lõngajupist, mis jäi alustamisest ning jätka keti teise külje heegeldamist. 3 ah, s, ps, ks, aass, ks, ps, s, 3 ah ja kinnita aass-ga.
Katkesta lõng ja peida lõngajupid sisse. 

Õmble lips pea külge või kassile lõua alla C värvi lõngaga. Kinnita kõigepealt lips külge mõne pistega ning seejärel tee mõned pisted üle lipsu keskosa. Kinnita ja peida lõng pea sisse (vt. pildid 14 ja 15).

Palju õnne, kassike ongi valmis! 

Kui sul on mustri kohta küsimusi või kommentaare (kui ka näiteks leiad mingi vea), siis võta minuga julgesti ühendust: saada mulle e-post või kirjuta alla kommentaar. Lisaks leiab mind ka Facebookis ja Instagramis ning minu tasulisi inglisekeelseid juhendeid võib osta EtsyRavelry või Craftsy kaudu. Juhendeid on võimalik osta ka ülekandega makstes, kui PayPali või krediitkaardiga maksmise võimalust ei ole. Selleks palun saada mulle eraldi soov e-postiga.   

Ilusat suve jätku!  
              
CLICK TO READ MORE...
Back To Top